Header Image - Comharchumann Fuinnimh Oileáin Árann

Category Archives

9 Articles

Clean Energy for EU Islands Workshop – June 24th & 25th 2019.

by admin 0 Comments

Workshop/Ceardlann

24.06.2019 (2.30pm – 5pm)
agus
25.06.2019 (9am-3pm)

in Óstán Árainn, Cill Rónáin.
Tá míle fáilte roimh chách!

  • Pléifear cúrsaí fuinnimh inathnuaite ar na hoileáin Éireannacha agus thar lear, agus na bealaí gur féidir linn an ár spriocanna i dtaobh fuinnimh inathnuaite ar na hoileáin Árann a bhaint amach. Beidh saineolaí eagsúla ag déanamh cur i láthair ar an lá.
    Beidh sóláistí ar fáil – ach is gá a bheith cláirithe don ceardlann roimh ré.
  • The workshop will be an opportunity for participants to learn about key topics around the clean energy transition, meet like-minded islanders and stakeholders of the clean energy transition, and have strategic discussions on how to advance the clean energy transition.
    Lunch and Dinner will be available, but you must be registered in advance,

Clárú agus Clár ama / Registration and Agenda- https://euislands.eu/event/aran-islands-workshop
Is féidir glaoch nó téacs a chur ag Avril ar 0874158419 chun clarú chomh maith. You can also call or text Avril on 0874158419 to register for the event.

Draft Agenda

Venue: Aran Islands Hotel (10min walk from the ferry)

Day 1

14h30-14h45 Welcome by the Aran Islands Energy Cooperative

14h45-15h30 Introduction to the clean energy transition & latest developments in the Aran Islands, Ireland and the EU

15h30-16h30 The role of local stakeholders in the clean energy transition (examples from citizens, business, schools)

16h30-17h00 What is the Clean Energy for EU Islands Secretariat, and how does it support islands?

18h00            Dinner (registration required)

Day 2

09h00-10h00 How to develop a Clean Energy Transition Agenda for your island

10h00-10h45 Wind as a powerful resource for islands

10h45-11h15 Coffee break

11h15-13h15 Visioning exercise: What should the Aran Islands’ clean energy transition look like?

13h15-14h15 Lunch

14h15-15h00 Wrap up of the visioning exercise & next steps

15h00            End of workshop

SEAFUEL and the ARAN ISLANDS

by admin 0 Comments

We are delighted to be key participants in SEAFUEL: an exciting new EU-supported project investigating the use of Hydrogen generated using desalinated water as a transport fuel in island communities.

Led by Dr Pau Farras, of National University Ireland Galway Chemistry Dept, a Europe-wide consortium of partners are engaged in this cutting edge research which aims to put islands at the forefront of meeting the challenges of climate change in the transport sector.

The project will use excess and constrained renewable electricity to generate clean carbon neutral hydrogen. Using revolutionary new techniques, the water needed to produce the hydrogen will come from desalinated sea water. This will make the entire process 100% sustainable and will produce a direct fossil fuel replacement based on the availability of resources that are abundant in island environments. This could put island communities at the centre of the new carbon free society providing world leading expertise and generating very significant local income.

As well as Árainn, Madeira and Tenerife are also participating as island communities. The infrastructure to generate hydrogen will be installed in Tenerife which will be used to power utility and passenger vehicles.

Aran is leading ‘Work Package 5’ of the research looking at the feasibility of the rolling out of the SEAFUEL technology in the Case Study areas (the three Árainn, Tenerife and Madeira). Our participation in the project is being led by Avril Ní Shearcaigh of Comharchumann Fuinneamh Oileáin Árainn Teo.

Our contribution to this cutting edge research into meeting the challenges and unlocking the opportunities of the non-carbon society shows how island communities are leading the way in providing sustainability solutions to 21st century challenges.

For more information on the project, go to: seafuel.eu

The SEAFUEL Project is supported by the European Union Regional Development Fund through INTERREG Atlantic Area.

SEAFUEL agus na hOileáin Árann

Tá áthas orainn bheith inár mbeath-rannpháirtí i SEAFUEL: tionscadal iontach úr, tacaithe ag an Aontas Eorphach, ag imscrúdú úsáid Hidrigin atá ginnithe ag úsáid uisce díshalannaithe mar bhreosla taistil i bpobail oiléain.

Faoi cheannasaíocht Dr Pau Farras, ó Roinn Ceimice Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, tá cuibhreannas uile-Eorpach i gceann sa taighde ceannródaíoch seo atá mar aidhm aige oiléain a chur chun tosaigh i dul i ngleic le dúshláin athrú aeráide in earnaíl an taistil.

Úsáidfidh an tionscadal barraíocht leictreachas in-athnuaithe agus leictreachas in-athnuaithe srianta le hidrigin glan, neodrach-charbóin, a ghinniúint. Ag úsáid teicneolaíocht réabhlóideach nua, tiocfaidh an t-uisce atá ag teastáil chun hidrigin a tháirge ó sháile díshalannaithe. Déanfaidh sé seo an próiseas iomlán 100% inbhuanaithe agus táirgfidh sé ionadaí díreach de bhreosla iontaise bunaithe ar sholáthar achmhainní atá fairsing i dtimpeallacht oileáin.

D’fheádfadh sé seo pobail oiléain a chur i lár an tsochaí saor ó charbóin nua, ag cur saineolas atá chun ó tosaigh at leibhéal domhanda ar fáil agus ag ginniúint ioncaim substaintiúil sa cheantar áitiúil.

Le cois Árainn, tá Madeira agus Tenerife ag glacadh páirte sa tionscadal mar phobail oiléain. Beidh an bonneagar le hidrigin a ghinniúint suiteáilte i Tenerife. Beidh sé seo úsáidte le feithiclí argiúlachta agus paisinéara a chumhachtú.

Tá Árainn chun tosaigh ar ‘Phacáiste Oibre 5’ den taighde atá ag féachaint ar féidearthacht teicneolaíocht SEAFUEL a leathadh amach i limistéirí an Cháis Stáidéar (na trí Oiléain Aránn, Madeira agus Tenerife). Tá ár rannpháirteachas sa tionscadal faoi cheannsaíocht Avril Ní Shearcaigh de Chomharchumainn Fuinneamh Oiléain Árainn Teo. 

Taispeánann ár n-ionchur sa taighde ceannródaíoch seo go bhfuil pobal na n-oiléain go mór chun tosaigh i réitigh inbhuanaithe do dhúsláin an 21ú Aois a chruthú trí chonstaicí an tsochaí neodrach-charbóin a sharú maraon lena deiseanna a thapú.

Más mian leat teacht ar tuilleadh eolais maidir leis an tionscadal, téigh go: seafuel.eu

    Tá tionscadal SEAFUEL tacaithe ag  Ciste Forbairt Réigiúnach an Aontais Eorpaigh trí INTERREG Réigiúin Atlantach

AGM 2017

by admin 0 Comments

A chairde, 

The Annual General Meeting of Comharchumann Fuinnimh Oileáin Árann Teoranta will take place at Halla Rónáin, on March 23rd 2017 at 8.30 pm. 

It will be preceded by a presentation and discussion on “RENEWABLE ENERGY FOR ARAN” at 7.30 pm. 

The guest speaker will be John Fogarty of Templederry Community Owned Windfarm, County Tipperary.  His presentation will be followed by a review of the renewable energy options for Aran. The floor will then be open for general discussion. 

The agenda for the AGM is the following: 
• Minutes of AGM 2016
• A statement of the affairs of the Comharchumann
• A presentation of the accounts. Copies of the accounts will be available on the day. (If anybody wants a copy in advance, please contact this email address for an emailed copy, or pick up a copy at Ionad Cholm Ó hIarnáin). 
• Discussion and acceptance of the accounts
• Appointment of accountant/auditor and solicitor
• Election of members to the committee 
To nominate a person to membership of the committee, the following rules apply: 
• The person nominated must be a fully paid-up member of Comharchumann Fuinnimh (a full list is available; apply to this email address);
• The nomination requires a signature of both a proposer and a seconder, both of whom are fully paid-up members of Comharchumann Fuinnimh;
• The nomination must be given in writing to the secretary “not less than five days before the date fixed for the meeting at which the election will take place” (Co-op Rules). 
Secretary: Avril Sharkey, Cill Rónáin, Inis Mor. E-mail: nishearcaighavril@gmail.com
• Nominations can also be left into, or posted to, Ionad Colm Ó hIarnáin, Cill Rónáin, Inis Mór, addressed to The Secretary, Comharchumann Fuinnimh.  Scanned and emailed nominations will also be accepted. 
• The meeting is open to the public. However, only those who have fully paid-up membership will be eligible to vote.
• If a member cannot be present at the meeting, he/she may appoint a proxy to vote on his/her behalf. The following are the conditions taken from the Co-op Rules: 
“Voting by proxy shall be permitted to allow votes to be cast from all three islands. A proxy
voter must be a member of the Society and must hand to the committee a signed statement
assigning proxy status to another member. The statement should read “I appoint
_____________________as my proxy, at the meeting on ___________________(date) .

Signed : _______________________”.
• Those members unable to attend, but who wish to be present through a Skype or Google connection, please let the committee know through the above email and it will be arranged with you.